پودربتونه درزگیر(درز پرکن)

بتونه درزگیر نوعی گچ مخصوص افزودنی دار بوده و برای درزگیری در بین صفحات روکش دار گچی و محل پیچ های اتصال مورد استفاده قرار می گیرد. و به سادگی و با کمترین زحمت می توان سطح بسیار صافی را در محل اتصالات به وجود آورد.

ماده اصلی بتونه درزگیر ، گچ به صورت پودر می باشد که ضمن ترکیب با سایر افزودنی ها به کیفیت و خواص لازم جهت استفاده برای درزگیری و یا نازک کاری سطوح مربوطه رسیده است.بتونه درزگیر برای بتونه کاری و درزگیری با نوار کاغذی یا نوار مخصوص در سیستم های ساخت و ساز خشک به کار می رود.

بتونه درزگیر در بسته بندیهای 5 و 20 کیلوگرم بصورت پودر آماده ترکیب با آب عرضه می شود.

وزن بسته  kg20 و kg5
مقدار مصرفی  kg/m^2 1به ازای هر mm1ضخامت
وزن مخصوص  kg/m^3 700
مقاومت فشاری  حداقل N/〖mm〗^23
مقاومت خمشی  حداقل N/〖mm〗^21
گیرش اولیه 130دقیقه
زمان استفاده  70-60 دقیقه
مقدار آب اختلاطی  LT 5.5-5 آب به ازای kg10 پودر

 

 

سامانه پیام کوتاه

0911-729-9439

 

 

 

 درخواست همکاری خود را به ایمیل زیر ارسال فرمائید :

aynoorgonbad@yahoo.com

ویا با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید :

017-33249078-9

01733249076

 

 درخواست سفارش خود را به ایمیل زیر ارسال فرمائید :

aynoorgonbad@yahoo.com

ویا با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید :

017-33249078-9

01733249076

 

 درخواست نمایندگی خود را به ایمیل زیر ارسال فرمائید :

aynoorgonbad@yahoo.com

ویا با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید :

017-33249078-9

01733249076

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: