پودر ماستیک برای ایجاد سطح صاف و جلوگیری از ایجاد حالت سایه روشن و نمایان شدن محل درزها (که حاصل اختلاف نوع مصالح زیر رنگ می باشد) پس از عملیات درزگیری و قبل از رنگ آمیزی به کار می رود.پودر ماستیک جهت بهبود خواص صوتی و حرارتی دیوار موجود و یا به عنوان گچ و خاک و سفید کاری به کار می رود.این محصول مناسب جهت اجرای بتونه کاری و آماده سازی سطوح گچی (جایگزین مخلوط رنگ ، مل و ... ) برای انواع رنگهای روغنی ، پلاستیک و اکرلیک و ... می باشد.


پودر ماستیک در بسته بندیهای 5و20کیلو گرم به صورت پودر آماده ترکیب با آب عرضه می گردد.

زمان استفاده 90دقیقه
 وزن بسته   kg20 و kg5
 مقدار مصرفی  kg/m^2 1به ازای هر mm1ضخامت
 وزن مخصوص   kg/m^3 750
 مقاومت فشاری   حداقل N/〖mm〗^22.5
 مقاومت خمشی   حداقل N/〖mm〗^21
 گیرش اولیه   150-120دقیقه
 مقدار آب اختلاطی   LT 7-6.5 آب به ازای kg10 پودر

 


 
 

 

 

سامانه پیام کوتاه

0911-729-9439

 

 

 

 درخواست همکاری خود را به ایمیل زیر ارسال فرمائید :

aynoorgonbad@yahoo.com

ویا با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید :

017-33249078-9

01733249076

 

 درخواست سفارش خود را به ایمیل زیر ارسال فرمائید :

aynoorgonbad@yahoo.com

ویا با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید :

017-33249078-9

01733249076

 

 درخواست نمایندگی خود را به ایمیل زیر ارسال فرمائید :

aynoorgonbad@yahoo.com

ویا با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید :

017-33249078-9

01733249076

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: